نهمین دوره مسابقات داخلی باشگاه سوارکاری اسواران

نهمین دوره مسابقات داخلی باشگاه سوارکاری اسواران

نهمین دوره مسابقات داخلی باشگاه سوارکاری اسواران با  حمایت مالی گروه تولید بازرگانی 808 در دو بخش کودکان ،نوجوانان و بزرگسالان در تاریخ 20 و 21 شهریورماه 1399 برگزار شد